TOPLANTIYA ÇAĞRI- YÖNETİM KURULU KARARI

TUZLASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU KARARI 

Karar Tarihi: 14/03/2018 

Karar Numarası: 2018/1 

Kararın Konusu: Olağan Genel Kurula ilişkindir. 

Toplantıya Katılanlar: Murat Erdoğan, Ümit Davala, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı 

Derneğimiz Yönetim Kurulu Murat Erdoğan Başkanlığında 14/03/2018 tarihinde saat 11:00’da dernek merkezinde toplanarak; Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 31/03/2018 günü Saat: 13:00’da Dernek Merkezi olan İçmeler Mah. Bilgehan Sk. No: 5 Tuzla/İSTANBUL adresinde Tuzlaspor Stadyumu V.I.P Salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 13/04/2018 tarihinde saat 13:00’da yine Dernek Merkezi olan İçmeler Mah. Bilgehan Sk. No: 5 Tuzla/İSTANBUL adresinde  Tuzlaspor Stadyumu V.I.P Salonunda aşağıdaki gündemle toplanılmasına; genel kurula katılma hakkı bulunan üyelere dernek tüzüğüne ve mevzuata uygun şekilde, toplantının gününün, saatinin, yerinin ve gündemin dernek tüzüğünün 7’inci maddesi uyarınca dernek internet sitesinde ilan edilmesine karar verildi. 

GÜNDEM: 

1-Açılış ve Yoklama, 

2-Divan Kurulunun seçimi,  

3-Saygı Duruşu, İstiklal Marşının Okunması, 

4-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun görüşülmesi ve ibrası, 

5-Denetim Kurulu faaliyet raporunun görüşülmesi ve ibrası, 

6-Kesin bütçenin okunması ve ibrası, 

7-Tahmini bütçenin okunması ve ibrası, 

8-Yönetim kurulu ve denetleme kurulu, asil ve yedek üyelerinin seçimi

9-Üyelik aidatını ödemeyen üyeler hakkında karar alınması, 

10-Dilek ve temenniler,  

11-Kapanış. 

süperbahis patent